……………………………………………

(miejscowość, data)

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

(imię i nazwisko oraz adres konsumenta)

Salon Pan Materac

ul. Trembeckiego 5

35-234 Rzeszów

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

  1. ………………………………………………………………………………………….............................................................................

  2. ………………………………………………………………………………………….............................................................................

  3. ………………………………………………………………………………………….............................................................................

Kwota do zwrotu: ………………………………………..………………………………..

Data odbioru rzeczy: ………………………………………..………………………………..

Numer zamówienia:* ………………………………………………..……………………….

Numer faktury / numer transakcji z paragonu:* ……………………………………………

Numer konta bankowego:* …………………………..………………………………………

……………………………………………

(podpis konsumenta)

(*) Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, przyśpieszy jednak procedurę zwrotu.